ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ / Agrathambula

180.00

ಲೇ. : ಅ.ನ.ಕೃ. | A Na Krishnaraya

ಡೆಮಿ 1/8

 ಪುಟಗಳು : 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

“ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ” ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಗೃಹವಿಚ್ಛೇದನದ ಕಾರಣಗಳು, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Weight 0.200 kg
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ / Agrathambula”

Your email address will not be published. Required fields are marked *