ಅನುರಾಗದ ಅಂತಃಪುರ / Anuragadha Anthahpura

120.00

ಲೇಖಕಿ : ಹೆಚ್. ಜಿ. ರಾಧಾದೇವಿ | HG Radhadevi

ಕ್ರೌನ್ 1/8 ಪುಟಗಳು : 157

ಪ್ರಕಾಶಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿ್ಮವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ

ರಾಧಾದೇವಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾದಂಬರಿಗಳೇ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಅವರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾದಂಬರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ ದಿಟ್ಟ, ಧೀಮಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ. ನಾಯಕಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ತಲೆಬಾಗದೆ ಅವಳ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಧಾರವಾಹಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡಿತು.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅನುರಾಗದ ಅಂತಃಪುರ / Anuragadha Anthahpura”

Your email address will not be published. Required fields are marked *