ಅಪರಾಜಿತೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು / Aparajithe Mattu Honne Modalu

250.00

ಲೇ. : ಅ.ನ.ಕೃ. | A Na Krishnaraya

ಡೆಮಿ 1/8

 ಪುಟಗಳು : 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

“ಅಪರಾಜಿತೆ” ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸಾರಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕೆರೆಯುವುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಸುಳ್ಳು ನಾಗರಿಕತೆ, ಪೊಳ್ಳು ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಾವಾಗುವುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ “ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು ” ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.

Weight 0.200 kg
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಪರಾಜಿತೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು / Aparajithe Mattu Honne Modalu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *