ಅಮರ ಪ್ರೇಮದ ಮದು / Amara Premada Madhu

100.00

ಲೇ.: ಹೆಚ್. ಜಿ. ರಾಧಾದೇವಿ | HG Radhadevi

ಮೂರನೇ ಮುದ್ರಣ : 2020

ಪುಟಗಳು : ಕ್ರೌನ್ 1/8, 167

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೋª Àðಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿವಾಹಿತ

ಶ್ರೀಮಂತನೋರ್ವನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯುವತಿ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಪ್ರಣಯ

ಪ್ರೇಮ ಯಾª ÀÅದನ್ನೂ ಪಡೆಯದೆ ಜೀವನದುದ್ದ ಏಕಾಂಗಿAi ÀiÁಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ

ನೂರು ಬಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪಾಲಿನ ಅಮರ ಪ್ರೇಮದ ಮಧುವಾಗುತ್ತಾಳೆ.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಮರ ಪ್ರೇಮದ ಮದು / Amara Premada Madhu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *