ಕಂಕಣ ಬಲ / Kankana Bala

100.00

ಲೇ.: ಅ.ನ.ಕೃ. | A Na Krishnaraya

ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ : 2019

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8, 148

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ದಾಂಪತ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಕಂಕಣಬಲ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಬೀಳದೆ, ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೋಟವನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಓದುಗರು ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನರಿಯಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯ.

Weight 0.100 kg
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಂಕಣ ಬಲ / Kankana Bala”

Your email address will not be published. Required fields are marked *