ಕನ್ಯಾಮಣಿ / Kanyamani

85.00

ಲೇ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ | Krishnamurthy Puranika

ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ : 2013

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8 160

ಪ್ರಕಾಶನ :ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನವನ್ನೆ ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ತೇದು ಸುಗಂಧ ಬೀರುವ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶದಿಂದಲೇ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಚಲವಾದ ಜೀವನ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರು ಹಿಮಗಿರಿಯಂತೆ ಅಚಲರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಲಿ, ಜಂಝಾವಾತವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕದಲಿಸಲಾರದು.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕನ್ಯಾಮಣಿ / Kanyamani”

Your email address will not be published. Required fields are marked *