ಕುಲಪುತ್ರ / Kulaputra

200.00

ಲೇ. : ಅ.ನ.ಕೃ. | A Na Krishnaraya

ತೃತೀಯ ಮುದ್ರಣ : 2017

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8, 288

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು ಪ್ರೇಮಸಂತಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಾನವನ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಲಸೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲುದೆಂದು ಕುಲಪುತ್ರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ವಿರಾಟ್‌ಜೀವನದ ಚತುರ್ಮುಖಗಳನ್ನು ಕುಲಪುತ್ರ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿದೆ.

Weight 0.200 kg
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕುಲಪುತ್ರ / Kulaputra”

Your email address will not be published. Required fields are marked *