ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಅಸಂಭವ ಸಂಭವ / Gandhi Ondu Asambava Sambava

100.00

ಲೇ. : ಹಿಂದೀ ಮೂಲ : ಸುಧೀರ ಚಂದ್ರ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಆರ್. ಪಿ. ಹೆಗಡೆ | R P Hegde

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ : 2013

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8, 184

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಓಂಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅನುಕ್ರಮ

ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು

  1. ಗಾಂಧಿ : ತನ್ನ ಮುಖಾ ಮುಖಿ
  2. ಗಾಂಧಿಯವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ
  3. ಗಾಂಧಿಯವರ ನೋವು
  4. ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಭವ
  5. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ : ಒಂದು ಅಸಂಭವ ಸಂಭವ

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಅಸಂಭವ ಸಂಭವ / Gandhi Ondu Asambava Sambava”

Your email address will not be published. Required fields are marked *