ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಿಜ್ / General Knowledge Quiz

80.00

ಲೇ.: ಬಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ | Jayalakshmi Shamsundar

ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : 2009

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8, 176

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಕಾಶನ

(ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ)

(1)        ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್‌        (9)        ಕರ್ನಾಟಕ

(2)        ವಿಜ್ಞಾನ          (10)      ಕ್ರೀಡೆ

(3)        ಗಣಿತ   (11)      ಸಾಹಿತ್ಯ

(4)        ಇತಿಹಾಸ         (12)      ರಾಸಾಯನಿಕ

(5)        ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ (13)      ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

(6)        ರಾಜಕೀಯ      (14)      ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

(7)        ಭಾರತ (15)      ಸಿನಿಮಾ

(8)        ಭೂಗೋಳ

ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿವೆ.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಿಜ್ / General Knowledge Quiz”

Your email address will not be published. Required fields are marked *