ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟವಳು / Jaati Kettavalu

80.00

ಲೇ.: ಎಂ. ಕೆ. ಇಂದಿರಾ | MK Indira

ನಾಲ್ಕನೇ ಮುದ್ರಣ : 2020

ಪುಟಗಳು : ಕ್ರೌನ್ 1/8, 128

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಘಟನೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಡಿ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಕಾಶಕರು  ಬಿನ್ನೈಸಿದರು. ಅವರ ಬಿನ್ನಹದಂತೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಹೆಣೆದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಮುದ್ರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಓದುವ, ವಿಮರ್ಶಿಸುವ, ಟೀಕಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮ್ಮದು.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟವಳು / Jaati Kettavalu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *