ನೂರೊಂದು ಬಾಗಿಲು / Noorondu Bagilu

150.00

ಲೇ.: ಎಂ. ಕೆ. ಇಂದಿರಾ | MK Indira

ಮೂರನೇ ಮುದ್ರಣ : 2020

ಪುಟಗಳು : ಕ್ರೌನ್ 1/8, 248

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಕಾಶನ

‘ನೂರೊಂದು ಬಾಗಿಲು’ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೂರೊಂದು ಬಾಗಿಲ ಮನೆ ಇರುವುದೂ ನಿಜ. ಬೇರೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿರುವುದೂ ನಿಜ. ಇನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ, ಹೇಗೂ ಓದುತ್ತೀರಲ್ಲ.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನೂರೊಂದು ಬಾಗಿಲು / Noorondu Bagilu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *