ಬೇಲಿಯ ಹೂಗಳು / Beliya Hoogalu

90.00

ಲೇ.: ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ | K Veerabhadrappa

ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ : 2008

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8, 184

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ :ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

(ಕುಂ.ವೀ.ಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಿತ್ರಣ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಸು, ಸೊಗಡು ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ, ಕೆಂಡದ ಮಳೆ, ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು, ದೊರೆ, ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.)

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬೇಲಿಯ ಹೂಗಳು / Beliya Hoogalu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *