ಮಂದಾರ ಮಂದಾಕಿನಿ / Mandara Mandakini

110.00

ಲೇ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ | Krishnamurthy Puranika

ನಾಲ್ಕನೇ ಮುದ್ರಣ : 2011

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8 208

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂದನ

ಓದು ಬಲ್ಲವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತಟ್ಟಿದೆ. ಓದು ಬರಲಿ, ಬಿಡಲಿ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿದೆ.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಂದಾರ ಮಂದಾಕಿನಿ / Mandara Mandakini”

Your email address will not be published. Required fields are marked *